21 ก.ค. 2554

ภาษา script และภาษาโปรแกรมทั่วไป

ถ้าพูดถึงภาษา script นั้นเป็นภาษาที่มีหลักการแบบ แทรกเข้าไปมาภาษาอื่น ทำให้สามารถทำงานต่างๆได้มากขี้น โดย sintag นั้นจะมีความกระชับเข้าใจง่าย โดยเฉพาะ เรื่องตัวแปรนั้นจะยืดหยุ่นมาก จะประกาศตัวแปรแบบไหนก็ได้ โดยที่ script นั้นจะเป็นตัวแปรให้เราเองโดยอัตโนมัติ มีการใช้ภาษา script ในการทำงานต่างๆเช่น การทำเว็บไชต์ จะทำการแทรก script เข้าไปเพื่อให้ browser นั้นทำงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น php ,javascript ,perl,python,ajax,flash ภาษาเหล่านี้ จะมีการทำงานเชื่อมต่อกันได้กับภาษาอื่นๆ
ส่วนภาษาอื่นนั้นก็จะเน้นด้านการวางโครงสร้างของโปรแกรม เป็นการสร้างโปรแกรมที่จะมีส่วนประกอบที่เยอะมากขึ้นเน้นความมีเสถียรภาพด้าน กระบวนการ ในปัจจุบัน ภาษา script มีบทบาท มากขึ้น ในการทำเว็บไชต์ เมื่อสมัยก่อนหลักการเริ่มแรกของเว็บคือสามารถส่งผ่านข้อมูลได้ทุกแพลตฟอร์ม ไม้ว่าเปิดที่ไหนก็อ่านได้ แต่ในทุกวันนี้มี สิ่งต่างๆมากมาย ที่ทำให้เว็บไชต์พัฒนาขึ้น เพราะ เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกับคนทั่วโลกได้
Published with Blogger-droid v1.7.4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น