13 ก.ค. 2554

Java Web Start

NotePad.jnlp

NotePad.jar
http://www.4shared.com/file/X0849Ogf/Notepad.html

NotePad.jnlp
http://www.4shared.com/file/KHAHwWq7/Notepad.html

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<jnlp spec="1.0" codebase="http://192.168.1.4:8080/test/" href="Notepad.jnlp">
  <information>
   <title>Notepad Demo</title>
   <vendor>Sun Microsystems, Inc.</vendor>
  </information>
  <resources>
   <property name="jnlp.publish-url" value="$$context/publish"/>
   <j2se version="1.3+" href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se"/>
   <jar href="Notepad.jar"/>
  </resources>
  <application-desc main-class="Notepad"/>
</jnlp>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น