14 ก.ค. 2554

Natphenu Decrypt

วิธีถอดรหัสของ Natphenu :)

public class Natphenu {
 public Natphenu(){
 int[] numall = {495,658,58,81,20,553,91,751,72,319,780,
  133,770,385,511,445,488,237,451,637,463,704,75,
  495,908,87,828,780,126,207,696,149,541,983,890,
  561,236,745,439,957,446,130,118,486,899,3,169,
  316,263,126,705,590,48,351,478,441,914,345,750,586};
 int sum = 0;
 int index = 0;
 sum = numall[0];
 for (int i = 1;i<numall.length;i++) {
  if(index!=1) sum = sum+numall[i];
  else sum = sum-numall[i];
  index++;
  if(index==3)
  index=0;
 }
 System.out.println("Results : "+sum);
 }
 public static void main(String[] args) {
 new Natphenu();
 }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น