14 ก.ค. 2554

Android Database

ตอนนี้ผมจะมาอธิบายการสร้าง Databases ใน Android กัน
ใน Android นั้นจะใช้ SQLite เป็น Databases ซึ่งจะต้องเข้าผ่านทาง adb
เริ่มแรกตรงส่วนนี้

public DbExpend(Context context) {
  super(context, "test.db", null,1);
}
จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลชื่อ test.db โดยที่ให้เป็น 1 คือ Version นั่นเอง
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
// TODO Auto-generated method stub
} 
ตรงนี้ก็จะเป็นตอนเริ่มโปรแกรมว่าเราจะให้ทำอะไร ก็ตาม Code ด้านล่างเลยครับ 
ตอนสร้างในนี้ก็จะทำการใส่ SQL Command เข้าไป

DbExpend.java

import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase.CursorFactory;

public class DbExpend extends SQLiteOpenHelper {

  public DbExpend(Context context, String name, CursorFactory factory,
      int version) {
    super(context, name, factory, version);
    // TODO Auto-generated constructor stub
  }
  public DbExpend(Context context) {
    super(context, "test.db", null,1);
  }
  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
 @Override
 public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
 String sql = "CREATE TABLE EXPEND ("+
      "ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY ,"+
      "TYPE VARCHAR(30) NOT NULL ,"+
      "NAME VARCHAR(30) NOT NULL ,"+
      "MONEY DOUBLE NOT NULL ,"+
      "DATE DATE NOT NULL );";   
   db.execSQL(sql);
 }

}
 


อันนี้เป็นไฟล์ DataLayer.java ไว้จัดการ Databases


import java.util.ArrayList;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.util.Log;

public class DataLayer {
  private DbExpend _dbHelper;
  public DataLayer(Context c) {
    _dbHelper = new DbExpend(c);
  }
  public void AddExpend(String TYPE,String NAME,double MONEY,String DATE) {
    SQLiteDatabase db = _dbHelper.getWritableDatabase();
    try {
      ContentValues values = new ContentValues();
      values.put("TYPE", TYPE);
      values.put("NAME", NAME);
      values.put("MONEY", MONEY);
      values.put("DATE", DATE);
      db.insert("EXPEND", "", values);
    } finally {
      if (db != null)
        db.close();
    }
  }
  public ArrayList<ResultExpend> SelectExpend() {
    SQLiteDatabase db = _dbHelper.getReadableDatabase();
    try {
      ArrayList<ResultExpend> results = new ArrayList<ResultExpend>();
      Cursor c = db.rawQuery("SELECT * FROM EXPEND",null);
      if (c.getCount()>0) {
        c.moveToFirst();
        do {
          results.add(new ResultExpend(c.getInt(0),c.getString(1),c.getString(2),
           c.getDouble(3),c.getString(4)));
        } while (c.moveToNext());
      }
      return results;
    } finally {
      if (db != null)
        db.close();
    }
  }
  public void UpdateExpend(double moneyupdate) {
   SQLiteDatabase db = _dbHelper.getWritableDatabase();
   try {
      ContentValues values = new ContentValues();
      values.put("MONEY", moneyupdate);
      int affected = db.update("EXPEND", values, null, null);
    } finally {
      if (db != null)
        db.close();
    }
  }
  public void DeleteEXPEND(int id) {
    SQLiteDatabase db = _dbHelper.getWritableDatabase();
    try {
      int recordsDeleted = db.delete("EXPEND", "ID ="+id, null);
    } finally {
      if (db != null)
        db.close();
    }
  }
  
 
}


อันนี้ ResultExpend.java เป็นสร้างไว้เก็บข้อมูลจาก Databasespublic class ResultExpend {
 private int id;
 private String type;
 private String name;
 private double money;
 private String date;
 
 public ResultExpend(int id, String type,
  String name, double money,String date) {
 super();
 this.id = id;
 this.type = type;
 this.name = name;
 this.money = money;
 this.date = date;
 }
 public int getId() {
 return id;
 }
 public void setId(int id) {
 this.id = id;
 }
 public String getType() {
 return type;
 }
 public void setType(String type) {
 this.type = type;
 }
 public String getName() {
 return name;
 }
 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }
 public double getMoney() {
 return money;
 }
 public void setMoney(double money) {
 this.money = money;
 }
 public String getDate() {
 return date;
 }
 public void setDate(String date) {
 this.date = date;
 }
}

เวลาเรียกใช้

DataLayer d = new DataLayer(getBaseContext());
  ArrayList<ResultExpend> result = new ArrayList<ResultExpend>();
  result = d.SelectExpend();
  for(int i = 0;i<result.size();i++){
   Log.i("EXPEND","ID :"+result.get(i).getId());
   Log.i("EXPEND","TYPE :"+result.get(i).getType());
   Log.i("EXPEND","NAME :"+result.get(i).getName());
   Log.i("EXPEND","MONEY :"+result.get(i).getMoney());
   Log.i("EXPEND","DATE :"+result.get(i).getDate());
  }

ส่วนการเข้าไปดูในส่วนของ Database นั้นลองหาตัวอ่าน SQLite ใน window ดูนะครับ ขอบคุณที่แวะเข้ามาครับ ถ้ามีอะไรอยากถามก็โพสถามได้นะครับเช็คทุกวัน ถ้ามีเวลาจะพยายามตอบให้ เคยลองเขียนเกี่ยวกับเรื่อง Map Navigation อยู่บ้าง ออไปดูโปรแกรมที่ผมลองเขียนเล่นได้ที http://javadroids.blogspot.com/2011/09/program-xexplorer.html

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 02:40

  สวัสดีค่ะ คือว่าดิฉันกำลังพัฒนา App ของ android ที่ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล แบบว่าเพิ่งเริ่ม แต่สงสัยว่าการจัดการฐานข้อมูล สามารถใช้วิธีอื่นนอกจากเขียนโค้ดควบคุมได้ไหมค่ะ เหมือนกับเขียน php แล้วใช้ dbms ของ phpmyadmin หนะค่ะ

  ตอบลบ
 2. โปรแกรม SQLite Databases Browser ครับ โหลดได้จาก http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/

  วิธีใช้คร่าวๆ http://www.reigndesign.com/blog/using-your-own-sqlite-database-in-android-applications/

  วิธีใส่เข้าไป http://www.boringmonday.com/jc/2010/11/22/sqlite-database-on-your-android-emulator/

  ลองทำดูนะครับ ตัวผมเองนั้น ใช้เป็น adb shell อาจจะดูลำบากหน่อยแต่ก็ละเอียดดีครับ
  http://stackoverflow.com/questions/1964077/how-can-you-access-the-contents-of-android-emulator-databases

  ตอบลบ
 3. SQLite Add-ons for Firefox
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/sqlite-manager/

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ18 มกราคม 2555 23:25

  ขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับคำตอบ ตอนนี้กำลังศึกษาและพยายามทำอยู่ค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ18 กรกฎาคม 2555 01:24

  คือผมอยากทราบว่า ที่คุณทำจากโค้ด คือเป็นสร้างดาต้าเบสโดยใช้โค้ด ใช่ไหมคับ
  คือผมเพิ่งหัดทำแอ๊นดอย แล้วที่คุณทำ มันไม่ได้มีฐานข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมอะคับ
  แต่คุณเพิ่งสร้างจากโค้ดเอาไหมคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช่ครับสร้างจากโคดเอา เมื่อเราสร้างดาต้าเบสแล้วภายในแอพเช่นชื่อ "DB1" ในแอพนั้นก็จะใช้ชื่อนี้ในการเรียกใช้
   จนกว่าจะลงแอพใหม่หรือ Clear Data ของแอพอันนี้ข้อมูลจะหายหมด
   ส่วนถ้าเราทำการ Update แล้วดาต้าเบสของเราก็ยังอยู่นะครับ สามารถสร้างได้หลายๆ ดาต้าเบส
   ส่วนการสร้างก็สามารถสร้างภายนอกได้แล้วทำการไปใส่ในภายหลังได้ หรือสร้างผ่าน ADB ลองหาดูใน
   Google ครับ

   ลบ