18 ก.ค. 2554

Eclipse Ctrl+Space - Proposals

หลังจากที่ผมได้โหลดโปรแกรมเขียนจาวายอดนิยม ซึ่งได้ออกเวอร์ชันใหม่มาชื่อว่า Indigo
ซึ่งโปรแกรมตัวนี้เราสามารถโหลด Features เข้ามาได้มากมาย ก็ได้เจอปัญหาคือกด
Ctrl+Space แล้วไม่ขึ้น