18 ก.ค. 2554

Pdftk

แปลงไฟล์ Pdf ด้วย Pdftk 
อันนี้เป็นตัวอย่าง Pdftk ใน Program นี้จะเรียกผ่าน command lind
ซึ่งตัวโปรแกรมจะอยู่ใน bin ของโฟลเดอร์

Merge Two or More PDFs into a New Document
อันนี้เป็นการรวมไฟล์ pdf เข้าด้วยกัน(Merge)

  • pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output 123.pdf

โดยที่ pdftk เป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม 1.pdf , 2.pdf , 3.pdf คือไฟล์ที่เราจะรวม
และ 123.pdf คือไฟล์ที่ได้หลังจากการรวมแล้ว

หรือจะเป็นรูปแบบตามด้านล่าง

  • pdftk A=1.pdf B=2.pdf cat A B output 12.pdf

รวมไฟล์ pdf ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์

  • pdftk *.pdf cat output combined.pdf

แยกหน้าออกจาก pdf และทำการรวมเป็นไฟล์ใหม่

  • pdftk A=one.pdf B=two.pdf cat A1-7 B1-5 A8 output combined.pdf

หมุนหน้าแรกของ pdf ไป 90 ํ

  • pdftk in.pdf cat 1E 2-end output out.pdf

หมุนหน้าทั้งหมด pdf ไป 180

  • pdftk in.pdf cat 1-endS output out.pdf

เข้ารหัส Pdf โดยใช้การเข้ารหัสขนาด 128 บิต

  • pdftk mydoc.pdf output mydoc.128.pdf owner_pw foopass

ลองเข้าไปดูได้ที่ http://www.pdflabs.com/
อันนี้หน้าโหลดโปรแกรม http://www.pdflabs.com/docs/install-pdftk/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น