23 ก.ย. 2554

Interface and Abstract


Interface กับ Abstract Class Abstract Class คือ Class เป็นเสมือนคลาสนึงที่วางโครงร่างไว้ให้แล้วแค่มา extends ไปใช้


Interface แก้ปัญหาการสืบทอด เพราะเวลา extends Class จะได้ Class เดียวแต่เราสามารถ Implements ได้หลาย Interface

จะยกตัวอย่างในตอนถัดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น