28 ก.ย. 2554

Anagram

 อนาแกรม (Anagram) คือ การนำตัวอักษรในคำมาสลับหรือจัดเรียงเพื่อให้ได้คำใหม่ โดยความยาวของข้อความและจำนวนตัวอักษรที่ใช้ต้องเท่ากัน อาจจะมีความหมายหรือไม่ก็ได้ครับ ตัวอย่างเช่น


คำว่า Thailand จะได้หลายคำ
Natal Hid
Hand Tali
Hand Alit
Hand Tail
Laid Than
Dial Than
A Had Lint
A Hand Lit
A Lad Thin
A Lad Hint
A Land Hit
A And Hilt
A Halt Din
A Lath Din
A Than Lid
Ad Ha Lint
Ad Ah Lintลองดูได้ที่
http://wordsmith.org/anagram/index.html

อันนี้เป็นชื่อผมเอง กลายเป็น Ska Grown On 555+

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น